TKP HEADLINE

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน


    งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน เป็นงานประเพณีประจำปีของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ค่ะ ซึ่งจะจัดขึ้นหลังวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ที่ถนนหลายๆ สายของอำเภอด่านซ้าย หรือที่อื่นๆ ในจังหวัดเลย โดยเป็นงานที่มีบรรยากาศของความสนุกสนานรื่นเริง และมีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศไทย >> อ่านต่อ

 

พระธาตุศรีสองรัก

    พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อ เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา(สมัยพระมหาจักรพรรดิ) และกรุงศรีสัตนาคนหุต (ปัจจุบันคือ เวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติ ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่าง ๆ เพื่อขยายอำนาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช >> อ่านต่อ
 

เจ้าพ่อกวน ผู้นำ ฮิตสิบสอง คลองสิบสี่

ดร.ถาวร บอกว่า มารับตำแหน่งเจ้าพ่อกวนตั้งแต่ปี 2531 จำได้ว่าเป็นวันที่ 24 เดือน 4 (มีนาคม 31)เป็นวันงานศพคุณพ่อ (นายแถว เชื้อบุญมี) เจ้าพ่อกวนซึ่งเป็นบิดา งานตั้งไหเหล้า ฮีตเดือน 4 จำได้มาทุกวันนี้ ช่วงนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านเดิ่น ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างควบคู่กันไปกับทำไร่ทำนา งานสังคมบ้างในฐานะผู้ใหญ่บ้าน เตรียมใจบ้างแล้วเพราะเป็นลูกชายคนโต แรกเริ่มมารับตำแหน่งรู้สึกอึดอัดอยู่เกือบ 2-3 ปี เนื่องจากเคยชินกับชีวิตคนปกติ มีเพื่อนฝูงต้องสังสรรค์ กลับต้องมาเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่หมด อึดอัดและทำใจพอสมควรกว่าจะให้สังคม คนด่านซ้ายยอมรับ พยายามประคองเรื่อยมา เพราะถ้าปฏิบัตินอกลู่นอกทางเจ้านาย(เจ้าแสนเมือง)อาจจะเข้าทรง และเปลี่ยนตัวเจ้าพ่อ และเข้าทรงเลือกคนใหม่ได้>> อ่านต่อ

 

ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง


        ด่านศุลกากรท่าลี่ จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 49 พ.ศ. 2508 ต่อมามีกฎกระทรวงฉบับที่ 130 (พ.ศ. 2543) กำหนดให้ด่านศุลกากรท่าลี่ เป็นที่สำหรับนำเข้าหรือส่งออกทุกประเภท ซึ่งต่อมามีกฎกระทรวงการคลังปี 2548 ได้กำหนดทางอนุมัติด่านพรมแดนและด่านศุลกากรใหม่โดยเพิ่มทางถนนจากสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย-ลาว มายังด่านศุลกากรท่าลี่เป็นทางอนุมัติและตั้งด่านพรมแดนถาวรแห่งใหม่ คือ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง กำหนดเวลาขนส่งของเข้าหรือออกในราชอาณาจักร ผ่านเขตทางบกทางอนุมัติ ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 18.00 น. >> อ่านต่อ
 

แก่งโตน


        แก่งโตนริมแม่น้ำเหืองกั้นระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว “เมืองแก่นท้าว” มีลักษณะเป็นพืดหินหรือโขดหินเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรียงกันอย่างสวยงาม กีดขวางทางน้ำไหลของแม่น้ำเหือง มีสภาพคล้ายน้ำตกขนาดเล็กตั้งอยู่ ณ บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อยู่ห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอท่าลี่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 10 กิโลเมตร >> อ่านต่อ

 

“พระธาตุสัจจะ”

 


“พระธาตุสัจจะ” นั้นนับว่าเป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่คู่บ้านคู่เมืองในอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย พระธาตุสัจจะสร้างขึ้นครอบรอยพระพุทธบาท เพื่อเป็นการต่อชะตาให้กับองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนมที่พังทลายลง สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 พระธาตุสัจจะมีความสูง 33 เมตร โดยสร้างให้มีลักษณะคล้าย ๆ กับพระธาตุพนม ฐาน 8 เหลี่ยม กว้าง 17 เมตร บนยอดพระธาตุสัจจะประดับด้วยฉัตร 7 ชั้น >> อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนวัดโพนชัย


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย ตั้งอยู่ภายใน วัดโพนชัย โดยนำกุฏิหลังเดิมของท่านเจ้าอาวาสมาดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ กุฏิดังกล่าวสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2478 ด้วยไม้ทั้งหลังตามสถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่น ภายในได้รวบรวมเอาวัฒนธรรมและประเพณีของด่านซ้ายเข้ามาจัดแสดงไว้ครบถ้วน แบ่งเป็น ห้องเมืองด่านซ้ายและพระธาตุศรีสองรัก แสดงประวัติศาสตร์ของชาวด่านซ้าย และประวัติตำนานพระธาตุศรีสองรักห้องผีตาโขน แสดงวัฒนธรรมประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ของชาวอีสาน , งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประวัติความเป็นมาของผีตาโขน การทำหน้ากากผีตาโขนในรูปแบบต่าง ๆ และคติความเชื่อเกี่ยวกับการละเล่นผีตาโขน >> อ่านต่อ


 

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดเลย. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand